nku corlu mühendislik fakultesi

çorlu mühendislik binası

nku çorlu mühendislik fakultesi genel bilgi;

Çorlu Mühendislik Fakültesi 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince Trakya Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş, 1993-1994 akademik yılında Çevre ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerine öğrenci alarak öğretime başlamıştır. İkinci öğretime 1996-1997 öğretim yılında başlanmış fakat yetersizliklerden dolayı1997-1998 öğretim yılında son verilmiştir. Fakültemiz, 2003-2004 yılında Makina Mühendisliği açmıştır. Özellikle,2006 yılında Namık Kemal Üniversitesi'nin açılması ile birlikte Fakültemizde hızlı bir büyüme olmuştur. 2008-2009 döneminde Bilgisayar, Elektronik ve Haberleşme, Tekstil Mühendisliği Bölümlerine öğrenci alınırken 2009-2010 döneminde ise Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne öğrenci alınmıştır. Ayrıca; Çevre, Elektronik ve Haberleşme, Makina ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ikinci öğretim programlarını açmışlardır. Fakültemiz bunun yanı sıra Endüstri ve Mekatronik Mühendisliği Bölümleri için YÖK'ten gerekli izinlerini almış öğretim üyesi kadrolarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Çorlu, İstanbul'dan sonra Trakya Bölgesi'nin en büyük ikinci yerleşim yeridir. Çorlu'nun coğrafi konumu dolayısıyla (Avrupa ile Asya arasında bir köprü) özellikle sanayinin bu ilçeye akın etmesine yol açmıştır. İstanbul, Kocaeli, Bursa ile beraber Türkiye sanayisinde önemli yer almaktadır. Bundan 10 yıl öncesinde sakin bir ilçe olan Çorlu şu an tam anlamıyla bir sanayi kenti görünümünü almıştır. Fakültemiz, başta Çorlu ilçesi olmak üzere bölge ve çevre illerindeki kaliteli mühendis ihtiyacını karşılamak, bölgede bulunan endüstri ve kamu kuruluşlarının problemlerine bilimsel çözüm üretmek, araştırma sonuçları ile bilimsel potansiyelini çeşitli etkinlikler ile çevre, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak amacını gütmektedir.


ÖĞRENCİ SAYILARI
Lisans Lisansüstü Genel Toplam
Bölümler Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam
Örgün Öğretim Çevre Mühendisliği 104 136 240 56 296
İnşaat Mühendisliği 55 249 304 19 323
Makine Mühendisliği 32 247 279 27 306
Tekstil Mühendisliği 110 88 198 30 228
Elekt. ve Hab. Mühendisliği 65 121 186 6 192
Bilgisayar Mühendisliği 80 177 257 - 257
BiyomedikalMühendisliği 102 76 178 - 178
Endüstri Mühendisliği - - - - -
Mekatronik Mühendisliği - - - - -


İkinci Öğretim Çevre Mühendisliği 79 138 217 - 217
Elekt. ve Hab. Mühendisliği 46 131 177 - 177
Makine Mühendisliği 23 211 234 - 234
Bilgisayar Mühendisliği 54 126 180 - 180
Toplam 750 1700 2450 138 2588

ÖĞRETİM ÜYESİ/ELEMANI SAYILARI
Bölüm Adı: Prof.
Dr.
Doç.
Dr.
Yrd.Doç
.Dr.
Öğr.
Gör.
Arş.
Gör.
Uzman Okt. Toplam
İnşaat Mühendisliği - 1* 10 - 5 - - 16
Çevre Mühendisliği 1 4* 8 - 5 - - 18
Makine Mühendisliği 1 1 8 - 2 - - 12
Elektronik ve Hab. Müh. 1 1 4 - 3 - - 9
Tekstil Mühendisliği 3 1 5 1 - - - 10
Bilgisayar Mühendisliği - - 5 - 2 - - 7
Biyomedikal Mühendisliği - - 3 - 1 - - 4
Endüstri Mühendisliği - 1 - - - - - 1
Mekatronik Mühendisliği - - - - - - - -
Dekanlık - - - - - 1 1 2
Toplam 6 9 43 1 18 1 1 79
* 1'er tanesi yabancı uyruklu öğretim üyesidir

FİZİKİ İMKANLAR

BİNA VARLIĞI :
Fakültemizde 1 adet ana bina mevcuttur.(yeni ek bina yapılmaktadır)
(A, B ve C blokları ile birleştirilmiş)
1 adet ek bina mevcuttur.
LABORATUVAR VARLIĞI :
İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı4 adet
Çevre Mühendisliği Laboratuvarı 3 adet
Makine Mühendisliği Laboratuvarı2 adet
BilgisayarMühendisliği Laboratuvarı 1 adet
Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı 1 adet
Genel Bilgisayar Laboratuvarı 1 adet

çorlu erkek öğrenci yurdu
Paylaş :
çorlu pansiyon, çorlu öğrenci pansiyonu, çorlu erkek öğrenci yurdu, çorlu özel yurt, çorlu erkek üniversite yurdu, çorlu pansiyon, özel yurt çorlu, çorluda öğrenci yurtları, namık kemal üniversitesi öğrenci yurdu, çorluda özel erkek öğrenci yurdu, çorlu yurt çorlu öğrenci yurtları çorluda yurt çorlu yurtlar çorlu yatılı yurt çorlu özel yurt çorlu erkek öğrenci yurtları çorlu erkek öğrenci yurdu çorlu pansiyon çorlu öğrenci pansiyonları çorluda pansiyon çorlu öğrenci pansiyonu çorlu pansiyon fiyatları tekirdağ çorlu pansiyonları çorlu öğrenci yurtları
04:10

Yorum Gönder