çorlu hakkında genel bilgiler


çorlu emlak konutları

EĞİTİM – KÜLTÜR :

Çorlu ilçesinde ilk ortaokul 1939-1940, ilk lise ise 1959 yılında, Endüstri Meslek Lisesi ise 1969-1970 yılında, Çorlu Kız Meslek Lisesi ise 1945-1946 yılında açılan Akşam Kız Sanat Okulunu da bünyesine alarak 1959 yılında öğretime başlamıştır. Çorlu Halk Eğitimi Merkezi ise 1973 yılında faaliyete geçerek Çorlu ilçesinin yaygın eğitim faaliyetlerine yönelik mesleki ve genel bilgi kursları, sosyal ve kültürel kurslar açmaktadır.

Çorlulu ev hanımlarının çabası ve birleşmeleri ile Çorlu Şucaattın İlkokulunun bahçesinde hizmet vermeye başlayan Halk Kütüphanesi bugün yeni binasında okuyuculara hizmet vermektedir. Kütüphanede toplam 12.945 kitap bulunmaktadır.

Çorlu’da Belediye Sarayında 300 kişilik bir tiyatro salonu ayrıca Çorlu Belediyesi’nin yaptırmakta olduğu bir antik tiyatro inşaatı sürmektedir. Bunların yanında okul ve diğer kurumlara ait salonlar ile kültür-sanat ve sosyal faaliyetler yoğunluk kazanmaktadır.

Çorlu, Tekirdağ ilçeleri içinde okur yazar oranı % 98’lik oran ile ilk sıraları. Ayrıca yüksek okul ve fakülte bitirenlerin oranı %4,34’tür.

İlçede bugün 36 anasınıfı, 45 ilköğretim, 13 lise ve dengi okulun yanı sıra Trakya Üniversitesine bağlı Çorlu Mühendislik Fakültesi ile bir Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.Ayrıca Trakya’nın en fazla özel okuluna sahip olan yer yine Çorlu ilçesidir.

İlçede 5 genel lise, 1 Anadolu Lisesi (Mehmet Akif Anadolu Lisesi) , 1 Meslek Lisesi (M.Rüştü Uzel End. Meslek Lisesi ) 1 Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi, 1 Ticaret Lisesi ,1 İmam Hatip Lisesi, 1 Çıraklık Eğitim Merkezi, 7 Özel Dershane, 7 Bilgisayar Kursu, 9 Sürücü Kursu 4 İngilizce, 1 adet Stilistlik kursu bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin barınacağı 4 öğrenci yurdu da bulunmaktadır.

Çorlu ilçesinde ilköğretimde 24.906, liselerde ise 7.390 öğrenci eğitim görmektedir. İlçede toplam 1157 öğretmen görev yapmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ:

Çorlu, sosyal-ekonomik gelişmişlik düzeyinin yüksekliği Sağlık hizmetleri veren kurumlarının çokluğunu sağlamıştır. Çorlu’da başlıca sağlık kuruluşları : Devlet Hastanesi, Askeri Hastane, Verem Savaş Dispanseri, Sosyal Sigortalar Kurumu Dispanseri, Vatan Hastanesi (özel), Şifa Hastanesi (özel) ve 13 Sağlık Ocağı bulunmaktadır.

1965 yılında 50 yataklı Doğum Evi olarak faaliyete geçen Çorlu Devlet Hastanesi yapılan ek bina ile 200 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Diğer taraftan 250 yataklı Sigorta Hastanesi inşaatı sürmektedir.

EKONOMİK DURUM:

Çorlu ilçesi, tarım alanlarının genişliği ve tarım çiftliklerinin çokluğu ile dikkati çekmektedir. İlçemizin toplam arazi 94.000 hektardır. Bu arazinin 655.205 dekarı (%68.97) işlenen tarım arazisi, 294.795 dekarı ( % 31.03 ) tarım dışı arazi 34.268 dekarıda çayır, mera arazisidir. Tarla arazisinde en yaygın ekilişe yapılan bitkisel ürünler buğday, ayçiçeği, arpa, karpuzdur. Buğday 40.500 hektar, Ayçiçeği 18.500 hektar, Arpa 4.500 hektar alanda ekilmekte olup; buğday üretimi 194.400 ton, Ayçiçeği üretimi 30.600 ton, Arpa üretimi 37.000 civarındadır. Ayrıca Karpuz üretimi yaygın bulunmaktadır. İlçede tarımda kullanılan 2660 traktör, 155 adet biçer döver bulunmaktadır. Traktör başına düşen arazi miktarı 264 dekardır.

Tarımsal üretimin önemli bir kolunu oluşturan hayvancılık, ise İlçemiz çiftçilerin ikinci önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. İlçemizde 3.623 adet dana-buzağı, 4.427 adet inek, 2 adet boğa olmak üzere toplam büyük baş hayvan mevcudu 8.052 adettir. Küçük baş hayvan mevcudu ise 14.100 adet koyun 500 adet keçi olmak üzere toplam 14.600 adettir.

SANAYİ:

Çorlu ilçesi, Tekirdağ ilindeki sanayileşmenin en hızlı geliştiği bir bölgedir. DPT verilerine göre ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmesi açısından Çorlu İlçesi, Türkiye’de 16’ncı sırada yer almaktadır.

İlçemizde iki adet küçük sanayi sitesi mevcut olan Çorlu’nun E-5 karayolu, İstanbul kısmında kurulan 486 iş yeri bulunan yeni sanayi sitesinde 6-7 bin civarında kişinin çalıştığı temel atma işleri devam eden ikinci etap 650 işyerinin daha hizmete girmesiyle toplam 15.000 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. Ayrıca sitede idare binası, toplantı ve düğün salonu, Çıraklık Eğitim Okulu (16 derslik uygulama atölyesi) ,iki adet banka şubesi, acenta blokları ve camii gibi soyal tesisler mevcuttur.

Çorlu’da toplam 454 sanayi kuruluşu bulunmakta olup, tekstil, boyama fabrikalarının işgücü bakımından ezici bir çoğunlukla ilk sırayı almaktadır. D-100 Edirne yolu Çerkezköy özellikle TEM bağlantısının olduğu alanda ve Türkgücü köyü yolu civarında tekstil fabrikalarının yoğunlaştığı görülmektedir. Ikinci sırada toplam 3.567 çalışanı ile deri, deri konfeksiyon ve ayakkabı fabrikaları gelmektedir. Ayrıca kürk-süet üretiminin Türkiye’deki merkezi Çorlu’dur.1038 çalışanı ve %3.44 iş gücü payı ile üçüncü sırayı alan ayçiçeği yağı ve margarin sanayi dalı halen mevcut olan büyük kapasiteli tesisler bölgede üretilen ayçiçeğinin tamamını işleyecek seviyededir. Aynı durum kağıt fabrikaları ,un fabrikaları ve elektronik fabrikalar içinde geçerlidir.

Velimeşe ile Karamehmet köyü arasında ikibin dönümlük bir arazi üzerine kurulu bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’nde 150 fabrika ve 25.000 kişiye istihdam sağlanacaktır.

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası; Türkiyenin ilk odalarından biridir. Edirne Vilayeti Salnamelerinde Çorlu’da 1870’den itibaren Ziraat Odası olduğu yazılmaktadır. 1307 ( 1891 ) Edirne Vilayeti Salnamesinde Oda, Ticaret, Ziraat ve Sınaat odası olarak geçmektedir. Bu salnameye göre oda yöneticileri; Reis Şakir Bey, Azalar; Hasan Efendi, Garemet Efendi, Yanoko Efendi ve Arakel Efendi’den oluşuyordu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Oda, Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetini sürdürmüştür. Daha sonra faaliyetine ara verilen Oda, 1958’de yeniden kurulmuştur.

Kasım 1997’de 11 melek Grubu olan Odanın 3580 üyesi bulunmaktadır.

ÇORLU DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1996 tarihinde kurulmuş 132 hektardan oluşmaktadır. Deri Organize Sanayi Bölgesinde 150 parsel mevcuttur. Bu parseller üzerinde 107 fabrika faaliyet göstermektedir. Deri Organize Sanayi Bölgesinde 2 tane arıtma tesisi mevcuttur.

ULAŞIM:

Arazinin düz olması kara ve demir yolu ulaşımına büyük kolaylık sağlamaktadır. İlk çağlardan beri yoğun biçimde kullanılan İstanbul-Edirne (D-100) karayolu hala işlek bir şekilde kullanılmaktadır.

1993 yılında tamamlanan ve 1994 yılında Çerkezköy yolu üzerinde bağlantısı sağlanan TEM otoyolunun hizmete girmesiyle İstanbul-Çorlu arası oldukça kısalmıştır.

D.D.Y.ÇORLU TREN İSTASYONU

1870 yılında Avusturyalılar tarfından inşa edilmiştir. 1937 yılına kadar Fransız Demiryolu Şirketi tarafından işletilen yol bu tarihten itibaren T.C.D.D.Y. işletmesine geçmiştir.

İstanbul-Edirne demiryolunun inşaatına 1869’da başlanmış: yol 1888 yılında sefere açılmıştır. Bütün Trakya’yı katederek İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolunun Çorlu sınırlarında kalan uzunluğu 20 km’dir.

8 Ağustos 1998 günü açılışı yapılan Çorlu Sivil Hava Alanı, Atatürk Hava Limanı’nın yükünü oldukça hafifletmeyi amaçlamıştır.

TURİZM:

Çorlu ilçesinin tarih öncesi ve tarih çağlarına ait dönemleri incelendiğinde önemli bazı tarih eserlerinin bulunmasına rağmen kültür-tabiat ve tarih varlık ve eserlerinin pek fazla olmadığı görülmektedir.

İlçe D-100 İstanbul-Edirne Avrupa yolunun üzerinde olması ve yine İstanbul-Avrupa Tren yolunun hemen yanından geçmesi, Çorlu Sivil Havaalanın açılması kısacası transitler geçiş noktasında olması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri sayılabilir. Ayrıca ilçede sanayinin son derece ileri bir noktada olması bu hareketliliği önemli derecede arttırmıştır.

Çorlu’da her yıl Ağustos ayının ikinci haftasında Çorlu Kültür ve Sanat Festivali (Toplu sünnet şöleni, Kent Fuarı ve Festivali), Eylül ayının II. haftasında Trakya Tarım Fuarı düzenlenmektedir.

Mesire yerlerinden en önemlisi Çorlu Orman Korusu olup İstanbul-Edirne (D-100) karayolu üzerinde olup Çorlu ilçe merkezine 8 km uzaklıktadır.
Paylaş :
çorlu pansiyon, çorlu öğrenci pansiyonu, çorlu erkek öğrenci yurdu, çorlu özel yurt, çorlu erkek üniversite yurdu, çorlu pansiyon, özel yurt çorlu, çorluda öğrenci yurtları, namık kemal üniversitesi öğrenci yurdu, çorluda özel erkek öğrenci yurdu, çorlu yurt çorlu öğrenci yurtları çorluda yurt çorlu yurtlar çorlu yatılı yurt çorlu özel yurt çorlu erkek öğrenci yurtları çorlu erkek öğrenci yurdu çorlu pansiyon çorlu öğrenci pansiyonları çorluda pansiyon çorlu öğrenci pansiyonu çorlu pansiyon fiyatları tekirdağ çorlu pansiyonları çorlu öğrenci yurtları
08:07

Yorum Gönder