1 Mart 2013 Cuma

çorlu süleymaniye camii

çorlu süleymaniye camii


ÇORLU SÜLEYMANİYE CAMİİ

çorlu'da en Önemli Tarihi eserlerden Biri Süleymaniye Camii'dir. Kanuni Sultan Süleyman tarafmdan 1521'de yaptırılmıştır. Caminin Mimarı Acem İsa'dır. Ana mekan tek Kubbeli, cemaat mahfeli imkb three Küçük'ün Kubbe Ile örtülüdür. Orijinalini yapıldığında 22 odalı Medresesi de bulunan met cami, Camii Kebir adiyla da anılmaktadır.

''Şah Süleyman sahibü'l hayrat
Kıldı bu camii şerif-i bina
fikr gardem ki güyemeş tarih
Künde an vakt-i sada peyda
Hatıf-ı gayb güft tarihin
Kad bana na-beden lihubbi Huda''
Sene H.(M.1521)

Süleymaniye camiinin bir külliye olarak yapıldığı camii ile birlikte imarethanesi,medresesi,hamamından oluştuğu kaynaklarda belirtilmiştir.Bugün bu yapılardan sadece camii ayaktadır.
Camiinin ilk-son cemaat yeri kuzeyde üç sivri kemerle doğu ve batı yönünde ise birer kemerle dışarıya açılmaktadır. Sütun başlıkları Osmanlı Klasik devrinde görülen stalaktik sütun başlıklarıdır. Son cemaat yeri üç bölümlüdür.
Caminin üstü kube ile örtülüdür.Kubbe sekiz köşeli bir tambur üzerine oturmaktadır. Caminin mermer mihrabı,mimberi ve muhfili oldukça yüksek bir sanat zevkini gösterir. Mihrap,mukarnaslı ve sarkıtlı olarak düşünülmüştür. Mimber ise mermer levhalardandır. Kapı girişi kemerli nişin içine alınmış olup basıktır. Kemer renkli gamalı mermerden yapılmıştır. Üzerinde sülüs kitabe yer almaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder